Monthly Archives: december 2013

Svensk Grand Banks klubb startad

Efter bildandet av Grand Banks Owners Club Sweden den 3 dec på O’Learys i Stockholm har styrelsen fått i uppgift att arbeta med utformning av stadgar, verksamhetsplan, mm. Arbetet med dessa saker pågår och styrelsen ska ha första träffen nu den 16 dec. Protokollet från stämman det 3 dec kommer ut inom kort.

Vidare har jag själv informerat våra norska vänner på Grand Banks Owners Club Scandinavia att vi numera har en egen GB förening här i Sverige och att vi vill etablera samarbete med Norge, allt i enighet med besluten från stämman.

Ha det jättebra och tänk på att dagar blir längre nu från den 21 dec

Hälsningar
Jovan

55 Eastbay FB in Production

The very first 54 Heritage EU is nearing completion at the factory. Interior work and systems installations continue as other teams complete exterior equipment and finishing work. In June our GB Marketing team will take this boat up the coast for a full photo and video production shoot. Until then, here are some ”behind the scenes” photos shot recently at our factory. This boat debuts at the Cannes show in September 2012.

54 Heritage EU Factory Photos

The very first 54 Heritage EU is nearing completion at the factory. Interior work and systems installations continue as other teams complete exterior equipment and finishing work. In June our GB Marketing team will take this boat up the coast for a full photo and video production shoot. Until then, here are some ”behind the scenes” photos shot recently at our factory. This boat debuts at the Cannes show in September 2012.

55 Eastbay FB Sea Trial

The first 55 Eastbay FB is now readying for shipment to her new owner. In addition to undergoing rigorous inspections by our QA and management team members, this new vessel also got out on the water for a thorough sea trial inspection. The 55FB was put through its paces, including a lengthy engine test across the RPM range. At full throttle, the 55FB reached over 35 knots (!), as shown by the SOG reading on the chartplotter.