Monthly Archives: januari 2014

Föreningens stadgar antagna

På medlemsmötet den 14 januari, som hölls i KMKs lokaler på Villa Godthem, antogs föreningens stadgar. Dessa kan laddas ner via länken här nedan.

Vidare bestämdes att föreningens medlemsavgift för 2014 blir 300:- och revisorer samt valberedning valdes enligt följande;

Revisorer
– Johan Wadstein
– Marie Nordlander

Valberedning
– Gunnar Wallster
– Jack Gustafsson

Ett förslag lades fram till en träff den 13-15 juni på Utö. Utö Värdshus arrangerar en kväll med lammgrillning vid Gruvbryggan samt en middag på Värdshuset. 22-24 augusti förslogs ytterligare en träff på Högböte, ett arrangemang där var och tar med sin egen mat och grillar. Styrelsen fick i uppdrag att arrangera detta (se separata nyheter för ytterligare information).

Föreningens hemsida förevisades. Målsättningen är att användarkonton kommer att skapas och skickas ut senast söndag 26 januari. Om du inte fått information om ditt användarkonto tills dess så hör av dig till föreningens kassör. Bilder och foruminlägg från föreningens medlemmar efterlystes.

Den norska föreningen diskuterades och önskan är att ha ett gott samarbete med denna och t.ex. kunna delta i varandras eskadrar och utbyta information på varandras hemsidor.

Under övriga frågor gavs styrelsen i uppdrag att kontakta olika försäkringsbolag för att höra om de har intresse av att lämna förslag till en försäkring till klubbens medlemmar. Vidare förevisades ett par exempel på Grand Banks-flaggor och Erik Lundquist fick i uppdrag att undersöka kostanden för att trycka upp sådana.

Protokollet från mötet kan du läsa om du klickar på länken nedan.

/Mats Rahm
Kassör

Stadgar – Grand Banks Owners Club Sweden
Protokoll – Medl.möte 140114 Godthem

Klubbträff två – Högböte

Klubbens andra klubbträff blir på KMKs klubbholme, Högböte. Start på fredagen den 22 augusti och slut på söndagen den 24 augusti.

Här är det tänkt att vi tar med egen mat och äter gemensamt antingen på bryggan eller inomhus i KMKs Paviljong om vädret så kräver. Grillar finns på bryggorna.

Mer information om anmälan och tider kommer så fort planerna detaljerats ytterligare. Vänta dock inte på att reservera datumen i din kalender!

Mvh,
/Mats Rahm
Kassör