STYRELSE

Styrelsen för Grand Banks Owners Club Sweden består av:

Ordförande Anette Brennius
Kassör Mats Rahm
Sekreterare Birgit Lundquist
Suppleant Hans Brennius